l Lidmaatschap...

 

Aanmelden

Interesse om te komen voetballen bij VFC?
Stuur een e-mail, met vermelding van naam en geboortedatum van de speler, naar aanmelden@vfcvoetbal.nl.

U krijgt vervolgens een aanmeldingsformulier toegezonden. Ook ontvangt u een informatieboekje met praktische informatie over onze vereniging.


Proeftraining

Eerst nog even kijken of voetballen leuk is? VFC biedt de mogelijkheid om een klein aantal trainingen mee te doen bij een jeugdteam.
Stuur een e-mail, met vermelding van naam en geboortedatum van de speler en de contactgegevens van de ouder(s), naar proeftraining@vfcvoetbal.nl.

U krijgt van VFC een reactie met daarin de vermelding bij welk team een aantal proeftrainingen gevolgd kunnen worden. Zonder aanmelding vooraf is het niet toegestaan proeftrainingen te volgen.


Algemene regels met betrekking tot opzegging van lidmaatschap

Het verenigingsjaar (boekjaar) loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het jaar daarop. Bij opzeggen voor 1 juli zijn er geen opzegkosten. Bij opzeggen in de periode van 1 juli tot en met 15 september rekent VFC 35 euro administratiekosten voor de gedane opzegging. Zegt een lid op na 15 september van dat lopende seizoen dan is het lid de gehele contributie verschuldigd. Alleen bij calamiteiten kan het bestuur hier van afwijken.

Afmelden

Het is alleen mogelijk om zich schriftelijk of per e-mail af te melden voor voetballen bij VFC.
Stuur een e-mail, met vermelding van naam, geboortedatum en team naar ledenadministratie@vfcvoetbal.nl.


Contributiebetaling

Het betalen van de contributie kan op rekeningnummer NL64 INGB 0001449600 onder vermelding van naam en lidnummer.Contributie seizoen 2017 - 2018Tijdens de Algemene ledenvergadering op 23 november 2015 hebben de leden ingestemd met het contrubitievoorstel voor seizoen 2016-2017. Het voorstel houdt in dat alle contributiebedragen, met uitzondering van de begunstigers, verhoogd worden met € 7,- ten opzichte van de contributiebedragen voor seizoen 2015-2016.


Vrijwilligersbijdrage

Ieder lid betaalt per seizoen een vrijwilligersbijdrage van € 20,-. Deze wordt voor gezinnen met meerdere leden slechts één maal in rekening gebracht.

Voor leden die vrijwilligerswerk verrichten, is de bijdrage van vorig seizoen gereserveerd en zij betalen derhalve dit seizoen geen vrijwilligersbijdrage.
www.vfcvoetbal.nl
HoofdSponsor VFC
Subsponsor VFC VFC Businessclub.

Sponsors: Goud. Perry alround.

Sponsors: Zilver. budgetverhuizer.
Evenementen - Geen

Sponsors: Brons en shirt Klik hier voor de voorwaarden.


Verjaardagen deze week.
14, Jo van Rij,
12, Nick Verburgh,
11, Jim van Mil,
12, Jack Meinen,
15, Yassine Hajji,
20, Jarl Schipper,
18, Thijs Hoogstrate,
09, Lars Smits,
19, Tristan Brand,
12, Bodhi de Heer,
17, Victor de Koning,
11, Ryan Ruys,
15, Ruben Schuit,
18, Brian van Galen,
14, Turkay Misir,
14, Korai Soukri,